ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

a) İş bu üyelik sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) www.bidesenal.com ve mobil uygulamalarının sahibi olan Yeni mah. Kayseri Cad. No: 4/A Aktaş Köyü Merkez/Niğde adresinde bulunan BİDESENAL E MAĞAZACILIK-ERSİN AYDUĞAN (Bundan böyle "Bidesenal" olarak anılacaktır.)                                                                                                      b) www.bidesenal.com internet sitesi ve mobil uygulamalarına aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2.Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu Bidesenal'ın sahip olduğu www.bidesenal.com internet sitesi ve mobil uygulamalarından Üye'nin kullanma ve faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye olmak isteyen kullanıcının üyelik statüsünü kazanması için www.bidesenal.com veya mobil uygulamalarında bulunan iş bu üyelik sözleşmesini onaylayarak, kendisinden talep edilen bilgileri doğru ve güncel şekilde doldurması gerekmektedir.

3.2. Üye www.bidesenal.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve Bidesenal'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye www.bidesenal.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. www.bidesenal.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, yapılan yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran üyelerin kendi kişisel görüş ve yorumlarıdır. Bu görüş ve yorumlar ile sonuçlarından dolayı yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Bidesenal ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Bidesenal'ın Üye'nin beyan edeceği görüş ve yorumları nedeniyle 3. kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya 3. kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Üyenin www.bidesenal.com sitesinden almış olduğu şifreyi kullanma hakkı münhasıran kendisine aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir 3. kişi veya kuruma veremez.  Söz konusu şifrenin kullanımına ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir.

3.6. Üye diğer internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde bundan doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen üyeye aittir.

3.7. Üye www.bidesenal.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve kanunlara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

3.8. Üye www. bidesenal.com internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (virüs,spam v.b) ve işlemlerde bulunamaz.

3.9. Bidesenal üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, ele geçirilmesinden ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye www.bidesenal.com sitesini ziyaret veya kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Bidesenal'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.10. Sözleşme içerisindeki maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, söz konusu ihlal nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Bidesenal'ı ari tutacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu ihlal nedeniyle olayın yargı makamlarına intikal etmesi halinde Bidesenal'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talep etme hakkı saklı tutulmaktadır.

3.11. Bidesenal'ın her zaman için tek taraflı olarak üyenin üyeliğini askıya alma veya üyeliğini silme, üyeye ait tüm belge, veri ve dosyaları silme hakkı mevcuttur. Söz konusu işlem sebebiyle Bidesenal'ın hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

3.12. www.bidesenal.com internet sitesi ve mobil uygulamalarının tasarım, yazılım ile ürünlere ait içeriklere ilişkin telif hakları ve fikri mülkiyet hakları Bidesenal'ın mülkiyetindedir ve bunlar üyeler tarafından Bidesenal'ın yazılı olarak izni olmadan kullanılamaz ve değiştirilemez.

3.13. Bidesenal tarafından www.bidesenal.com internet sitesinin ve mobil uygulamalarının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol adı, siteye erişim tarih ve saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlantı sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.14. Bidesenal üye tarafından www.bidesenal.com internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden kayıt formunda yazılı bulunan veya daha sonra üye tarafından güncellenen telefon numarası, e-posta adresi, adres ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer iletişim yolları aracılığıyla reklam, tanıtım, pazarlama, bildirim, sorunların çözümü ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkına sahiptir. Üye sözleşmeyi onaylamakla Bidesenal tarafından yukarıda belirtilen iletişim yolları aracılığıyla kendisi ile iletişim kurulmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.

3.15. Üye sözleşmeyi onaylayarak www.bidesenal.com sitesi ve mobil uygulamaları kapsamında her türlü ürün hizmet ve tanıtımları, kampanya, anket, indirim ve diğer müşteri memnuniyetine yönelik eylemler hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye www.bidesenal.com veya mobil uygulamalar üzerinden üye olurken verdiği veya daha sonra güncelleyeceği kullanıcı bilgileri ve alışveriş bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına Bidesenal tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı olarak maddi ve/veya manevi olarak, menfi, müspet, kısacası herhangi bir şekilde zarara uğradığı konusunda talepte bulunamayacağını ve Bidesenal'ı sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.

3.16. Bidesenal üyenin kişisel bilgilerini yürürlülükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan mahkeme kararı, idari emirler uyarınca açıklaması gerektiğinde, üyenin açık rızasının bulunduğu takdirde ve Bidesenal'ın her türlü hukuki haklarını savunmak amacıyla gerekli olduğunda açıklayabilir.

3.17. Bidesenal web sitesinin ve mobil uygulamalarının virüs v.b her türlü kötü amaçlı yazılımlardan korunması ve arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. Bu bağlamda üye; www.bidesenal.com web sitesini ve mobil uygulamalarını kullanımı sonucunda kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hata ve bunlardan kaynaklı olarak oluşabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.18. Bidesenal dilediği zaman www.bidesenal.com internet sitesinin ve mobil uygulamalarının içeriğini, tasarımını, kullanıcılara sağlanmış olan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman kayıtlı olan kullanıcı bilgileri ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.19. Üye sözleşmeyi onaylamakla birlikte Bidesenal tarafından; kendisine ait elektronik posta adresine e-posta ve/veya cep telefonuna SMS gönderilmesine rıza göstermiş sayılmaktadır. Üye elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi halinde Bidesenal müşteri hizmetlerine bu talebini ileterek elektronik posta ve/veya SMS gönderimi iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

3.20. Bidesenal'ın kusurundan kaynaklanmayan, makul olarak öngörülemeyecek olan veya gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla ; doğal afet, savaş, yangın, sel , grev , lokavt, ayaklanma, devlet müdahalesi, isyan,  altyapı ve internet arızaları, işçi ve işveren uyuşmazlıkları, sisteme ilişkin iyileştirme ve yenileme çalışmaları,her türlü doğal felaket ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi v.b mücbir sebep hallerindendir. Söz konusu mücbir sebepler sonucunda Bidesenal'ın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesi gecikir veya engellenirse, Bidesenal ifası engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum sözleşmenin ihlali sayılamaz.

3.21. Üye, sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Bidesenal'a ait olan tüm evrak ve ticari kayıtları ile bilgisayar ortamında tutulan kayıtlarının kesin, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

3.22. Bidesenal sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.Sözleşmenin Feshi

İş bu üyelik sözleşmesi üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Bidesenal tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlülükte kalacaktır.

5. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İş bu üyelik sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Sözleşmeden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Niğde Tüketici Hakem Heyetleri, Niğde Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

6.Yürürlük

Üye, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.